FAQ

Productie

Hoe snel verdient een windturbine de energie die het gekost heeft terug?

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de energie die nodig is om een windturbine te produceren, te bouwen en te onderhouden, na drie tot zes maanden draaien van de windturbine al is terugverdiend. Daarna levert de windturbine minimaal 20 jaar schone, CO2-vrije energie.

Bespaart windenergie CO2?

Windturbines produceren duurzame elektriciteit. Die hoeft dan niet door kolen- en gascentrales te worden opgewekt. Hierdoor draaien deze centrales op een lager pitje of worden ze tijdelijk uitgezet. Dat bespaart brandstof – er wordt minder kolen en gas verstookt en dat zorgt voor CO2-besparing.

Hoe zit het met het gebruik van Neodymium in de magneten?

Neodymium is een zeldzaam metaal dat in verschillende landen wordt gewonnen, waaronder China waar het sterk milieu- en mens belastend wordt gewonnen. In totaal wordt 10% van het gewonnen neodymium gebruikt voor alle vormen van duurzame energie samen (van elektrische en hybride auto’s en fietsen tot windturbines). Het aandeel voor windenergie is minder dan 1%. Naar schatting wordt neodymium in 20% van de windturbines gebruikt. Recycling van dure, zeldzame metalen ligt voor de hand. Daarnaast vindt onderzoek naar alternatieven plaats en winning op andere locaties.

Bron: http://www.nwea.nl/windenergie/factsheets-zee/881-factsheet-windenergie-en-neodymium

Waarom staan windturbines soms stil?

Er zijn verschillende redenen waarom windturbines soms niet draaien. Als het niet of nauwelijks waait, draait de turbine niet. En soms is er bij langdurige harde wind sprake van overbelasting van het landelijk energienet en worden er helaas windparken stil gezet. Als het te hard stormt (vanaf windkracht 10) staan de meeste windturbines uit veiligheidsoverwegingen stil. Windturbines zijn niet ontworpen voor dergelijke hoge windsnelheden. Overigens zijn er steeds meer nieuwe typen die dan wél kunnen doordraaien. Een turbine kan ook stilstaan vanwege onderhoud. De meeste moderne windturbines draaien echter 95% van de tijd bij voldoende wind. Oudere windturbines zullen iets vaker stilstaan omdat zij meer onderhoud nodig hebben door hun leeftijd en door hun ontwerp.

Hoeveel produceert een windturbine op land?

Hoeveel elektriciteit een windturbine kan leveren, hangt vooral af van de hoogte van de turbine en de grootte van de wieken (de rotorbladen). In windrijke gebieden levert een windturbine de meeste elektriciteit, bijvoorbeeld aan de kust of op de Noordzee. Verder het binnenland in levert diezelfde turbine iets minder elektriciteit omdat het in het binnenland iets minder vaak en minder hard waait, maar nog altijd genoeg om veel elektriciteit op te wekken. Vooral de ashoogte en rotordiameter (lengte van de wieken) bepaalt de opbrengst van de windturbines. De meeste nieuwe moderne windturbines die in Windplan Groen worden geplaatst, zullen naar verwachting per stuk per jaar evenveel opwekken als gemiddeld circa 5000 huishoudens per jaar verbruiken of mogelijk zelfs meer.

Hoeveel CO2 bespaart een windturbine?

Een windturbine van 3,5 MW bespaart 6.500 ton CO2 per jaar. Dat is te vergelijken met de CO2-uitstoot van een Volvo V40 die in 14 jaar tijd gemiddeld 50.000 km per jaar rijdt.