Het GDG aan het Olsterpad in Dronten.

Tussen de Hoge Vaart en het Olsterpad, ten oosten van Dronten is een nieuw onderstation (van TenneT-Liander) en het transformatorstation (van Windplan Groen) gebouwd.
Het transformatorstation staat naast het eveneens nieuw gebouwde onderstation van Liander. Die nauwe samenwerking leidt tot een optimaal resultaat.

Elektriciteit van windturbines
Op het transformatorstation komt de duurzame elektriciteit van de windturbines van 8 windparken bij elkaar. Van daaruit wordt de elektriciteit door geleverd naar het naastgelegen nieuwe onderstation van TenneT-Liander dat gekoppeld is aan de bestaande hoogspanningslijn.
Bekijk de vogelvlucht-video van de bouw (juli 2022).

Het onderstation van TenneT/Liander is pal naast het Gesloten Distributie Syteem Groen gebouwd.
Vordering bouw: maart 2022.

Contact:
www.gdgroen.nl
info@gdgroen.nl

Opdrachtgever voor de bouw is Gesloten Distributiesysteem Groen BV (GDG BV), het samenwerkingsverband van initiatiefnemers van Windplan Groen die de netaansluiting voor 8 parken bouwt en exploiteert. Drie andere parken sluiten aan op andere onderstations van Windnet Oost Flevoland en van Liander.