De afstand tot een windmolen kunt u zelf inmeten via een speciale website van het Rijk waar alle Ruimtelijke Plannen staan vermeld.
Lees eerst de werkwijze (onder de afbeelding) en klik dan op de link naar de website.

Werkwijze
* Ga na het lezen van deze korte instructie naar de (onderaan) genoemde website
* Als het adres is gevonden, klik dan in de linkerkolom op een recent bestemmingsplan waarin ook windmolens zijn opgenomen (bv. Bestemmingsplan Woongebieden Dronten)
* Druk op Enter

Het opgegeven adres is nu gevonden op de kaart
* Schuif met je muis en vergroot eventueel de kaart uit
* Klik in het menuutje rechts (bij + en -) op het derde icoontje (Meten en  coördinaten)
* Klik op één van de turbines en trek een lijn naar de locatie (bv. uw woning). In het scherm ziet u dan de afstand vermeld staan.
* Als u dubbelklikt verdwijnt de lijn en kunt u een nieuwe meting doen.

Meet de afstand van windmolens tot uw woning