Obstakelverlichting bij windprojecten

Voor de vliegveiligheid moeten windturbines met een tiphoogte van 150 meter of hoger zogeheten obstakelverlichting hebben: verlichting die de windturbines zichtbaar maakt voor vliegverkeer. Overdag is dat een knipperende witte verlichting. Zodra het donker wordt is de verlichting rood en tegenwoordig wordt vastbrandende verlichting voor de nacht toegestaan, die ook nog gedimd mag worden tot max. 10% bij goed zicht. Inwoners in de omgeving van een windpark ervaren de verlichting met name als het donker is, als onprettig en erg hinderlijk.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bepaalt welke verlichting een windpark moet hebben. In overleg met de Inspectie Leefbaarheid en Transport (ILT) start Windplan Groen in 2024 een test, waardoor op termijn de verlichting ’s nachts bijna altijd uit kan. Hoe zit dat?

Naderingsdetectie
Afgelopen jaren zijn er veel windturbines bijgekomen, die ook een tiphoogte hebben die fors uitsteekt boven de 150 meter.   Daarom is al enkele jaren gezocht naar manieren om de overlast van obstakelverlichting te verminderen. Eén van die oplossingen is naderingsdetectie. Bij naderingsdetectie schakelt de rode verlichting ’s nachts alleen in als een vliegtuig in de buurt van de windturbine is. Dat kan een aanzienlijke vermindering van de verlichting opleveren. 

Transpondersysteem
Naderingsdetectie met transponders is een systeem dat tot vermindering van de verlichting kan leiden en kan worden toegepast in de luchtlaag van het klein zakelijk verkeer, dwz onder de 2000 feet (610 meter). Hierbij herkent een ontvanger bij een windpark de transponder van een vliegtuig. Als een vliegtuig het windpark in de schemer of ‘s nachts nadert, schakelt de obstakelverlichting in. De obstakelverlichting blijft dus uitgeschakeld als er geen vliegtuig in de buurt van het windpark vliegt. Zo’n systeem werkt alleen als vliegtuigen die onder zichtvliegvoorschriften (VFR) buiten de daglichtperiode vliegen, een transponder aan boord hebben en gebruiken. Vanaf 1 oktober 2021 is een transponder daarom verplicht.

(Tekst ontleend aan de website van het RVO. Klik hier voor meer details)