Als de zon op de draaiende bladen van een windturbine schijnt ontstaat er slagschaduw. Dit is de bewegende schaduw van de turbine op de ondergrond of achtergrond. Deze slagschaduw draait mee met de zon en is het langst bij zonsopgang en -ondergang in de winter.

Wet- en regelgeving richt zich uitsluitend op de mate van hinder die omwonenden binnenshuis kunnen ervaren van de bewegende slagschaduw. Die slagschaduw is aan regels gebonden en kan leiden tot het stil zetten van de windturbines: de zogeheten stilstandvoorziening.

Hoeveel slagschaduw mag een windturbine geven?
In de milieuwetgeving staan voorschriften om hinder door slagschaduw te beperken. In de verleende vergunningen voor de windturbines van Windplan Groen is de verplichting opgenomen van een  stilstandvoorziening. Windplan Groen heeft binnen die wettelijke voorschriften gekozen voor twee regelingen:
1. voor de kernen Biddinghuizen, Dronten en Ketelhaven: het streven is geen slagschaduw. In de praktijk zorgt starten en stoppen soms korte tijd voor slagschaduw maar dat mag in totaal maximaal een uur per jaar zijn.
2. voor het buitengebied geldt:
– maximaal 17 keer per jaar meer dan 20 minuten
– andere dagen: maximaal 20 minuten

Stilstandvoorziening

Aan de hand van rekenmethodes is van tevoren vast te stellen op welke dagen en op welk moment van de dag een slagschaduw kán optreden. Speciale besturingssoftware zet de windturbine stil om slagschaduw te voorkomen, zodra de afgesproken limiet is bereikt. Of de slagschaduw ook echt optreedt op de voorspelde dagen, hangt af van de volgende punten:
– Is het op die dagen onbewolkt?
– Draait de turbine op dat moment of staat het stil? Bijvoorbeeld door een lage windsnelheid, stilstandvoorziening of onderhoud.
– Waait de wind (precies) uit de richting waar de zon staat? Het oppervlakte van de schaduw die de windturbine maakt is dan het grootst.