Als de zon op de draaiende bladen van een windturbine schijnt ontstaat er slagschaduw. Dit is de bewegende schaduw van de turbine op de ondergrond of achtergrond. Deze slagschaduw draait mee met de zon en is het langst bij zonsopgang en -ondergang in de winter. De mate van hinder die omwonenden binnenshuis kunnen ervaren van de bewegende slagschaduw is aan regels gebonden en kan leiden tot het stil zetten van de windturbines: de zogeheten stilstandregeling.

Hoeveel slagschaduw mag een windturbine geven?
In de milieuwetgeving staan voorschriften om hinder door slagschaduw te beperken. In de verleende vergunningen voor de windturbines van Windplan Groen is de verplichting opgenomen van een  stilstandvoorziening. Speciale besturingssoftware zet de windturbine stil om slagschaduw te voorkomen, zodra de afgesproken limiet is bereikt.

Een stilstandvoorziening is nodig als:
* De afstand van de windturbine tot de woningen en andere ‘gevoelige bestemmingen’ (bijvoorbeeld scholen) minder dan 12 maal de rotordiameter is.
* Er gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kán optreden.

Aan de hand van rekenmethodes is van tevoren vast te stellen op welke dagen en op welk moment van de dag een slagschaduw kán optreden. Of de slagschaduw ook echt optreedt op de voorspelde dagen, hangt af van de volgende punten:
* Is het op die dagen onbewolkt?
* Draait de turbine op dat moment of staat het stil? Bijvoorbeeld door een lage windsnelheid, stilstandvoorziening of onderhoud.
* Waait de wind (precies) uit de richting waar de zon staat? Het oppervlakte van de schaduw die de windturbine maakt is dan het grootst.