In gemeenten Dronten en Lelystad zijn 11 nieuwe windparken gebouwd met 86 nieuwe windmolens. Samen produceren ze jaarlijks net zoveel elektriciteit als de hele provincie Flevoland gebruikt. De initiatiefnemers van deze 11 windparken hebben nauw samengewerkt bij de ontwikkeling en de realisatie. Nu slaan ze de handen ook ineen om de inwoners van beide gemeenten de gelegenheid te geven om financieel te participeren.

Alle inwoners van 18 jaar en ouder én alle ondernemingen in Dronten en Lelystad kunnen nu obligaties Windplan Groen kopen (zie ook: Informatiememorandum). Dat wil zeggen dat met één obligatie al kan worden geïnvesteerd in de windparken van Windplan Groen. De uitgifte en het beheer van de obligaties is ondergebracht in de Stichting Obligaties Windplan Groen.

 • Er worden maximaal 9.999 obligaties uitgegeven
 • Eén obligatie kost € 500
 • Deelnemen kan vanaf € 500 tot een maximum van € 50.000 per (rechts)persoon
 • De obligaties hebben een looptijd van 10 jaar en worden aan het einde van de looptijd in één keer afgelost
 • De obligaties zijn alleen verhandelbaar binnen de kring van obligatiehouders
 • De vaste rente van 6% wordt jaarlijks uitgekeerd
 • Er worden geen kosten in rekening gebracht
 • De obligaties zullen gelijkwaardig verdeeld worden over alle deelnemers
 • De toekenning van de obligaties zal door het bestuur van Stichting Obligaties Windplan Groen worden gedaan.

  Informatiememorandum
  Het informatiememorandum met alle informatie en voorwaarden over de obligaties kunt u hier downloaden..

Planning

2 t/m 11 oktober 2023: Informatiebijeenkomsten in Dronten en Lelystad
12 t/m 25 oktober 2023: Aanvullende vragen beantwoorden
26 oktober t/m 16 november 2023: Inschrijvingsperiode
17 t/m 24 november 2023: Toewijzing met betaalinstructies
8 december 2023: Uiterste betaaldatum
22 december 2023: Einde wettelijke bedenktijd
1 januari 2024: Start rentedragende periode

Aanmelding informatiebijeenkomsten Obligatielening Groen

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden voor een bijeenkomst over obligaties van Windplan Groen.

Informatiebijeenkomst financiële participatie (Obligatielening Groen)(Vereist)
Naam(Vereist)
Adres(Vereist)