Alle inwoners van 18 jaar en ouder én alle ondernemingen in Dronten en Lelystad konden tot 16 november 2023 inschrijven op obligaties Windplan Groen. De inschrijvingen zijn gecontroleerd en betrokkenen die in aanmerking kwamen, kregen bericht over de toewijzing, inclusief betaalinstructies.

Planning betalingen en bedenktijd
8 december 2023: Uiterste betaaldatum
22 december 2023: Einde wettelijke bedenktijd
1 januari 2024: Start rentedragende periode

Informatie
Over die obligatielening verscheen een Informatiememorandum. Dat vindt u hier.
Antwoorden op vragen die via de mail (en tijdens de informatie-avonden) binnenkwamen leest u hier.