Een groot deel van de omwonenden binnen het projectgebied van Windplan Groen heeft ervoor gekozen gebruik te maken van de mogelijkheden te participeren in het project. Omwonenden die niet participeren, wonend op een afstand van minder dan 1.200 meter van een turbine, is een overeenkomst aangeboden, waarin afspraken zijn vastgelegd over een tegemoetkoming voor mogelijk te ervaren overlast. Deze afspraken zijn vastgelegd in het omwonendenregister waar ook eventuele wijzigingen kunnen worden doorgegeven. Het register is uitsluitend inzichtelijk voor de omwonenden die het betreft.

Naar het omwonendenregister