Doelstelling

Stichting Windfondsen Dronten heeft als doel het verbeteren van de leefomgeving van inwoners binnen de projectgebieden van Windplan Blauw en Windplan Groen en de aanliggende kernen als tegenprestatie voor de veranderingen in de leefomgeving als gevolg van de aanleg van de windparken en deels om de samenleving mee te laten profiteren van de windmolens.

Werkwijze

De stichting beheert het geld van twee windfondsen: Windfonds Blauw en Windfonds Groen. Het beleidsplan dat door inwoners is gemaakt samen met de windparken en de gemeente is richtinggevend voor de uitvoering van het beleid onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijk bestuur.

Informatie en aanvragen

Rechtstreeks bij de stichting

Contactgegevens

Website: www.windfondsendronten.nl

Email: info@wfdronten.nl