Werken aan een nieuwe toekomst met windenergie

Produceren van groene energie is onderdeel van de klimaatdoelstellingen voor Nederland. In het Regioplan Windenergie kiest de overheid in Flevoland voor clustering van windturbines in grootschalige projecten. Windplan Groen zorgt voor de invulling hiervan in het oostelijk deel van Flevoland. Windkoepel Groen is de initiatiefnemer van dit plan.

Meer informatie over het Windplan

Meer nieuws

Een project van nationaal belang

Windplan Groen wordt ontwikkeld door de gezamenlijke inspanning van initiatiefnemers, overheden en belangrijke partners. Uitgangssituatie is vastgelegd in Regioplan Windenergie dat in 2016 door de regionale overheden is vastgesteld. Omdat het plan groter is dan 100 MW is het een RCR-project en is het ministerie van Economische Zaken (samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu) bevoegd gezag.

Alles over de procedure

Procedure

“Vet!”

“Dat zegt Hermen Banis (13) als hem wordt gevraagd wat hij van het uitzicht vindt. Hij kijkt vanuit het ‘dakraam’ van een windmolen bij Biddinghuizen om zich heen en ziet vanaf 70 meter hoogte al snel een herkenningspunt: Walibi. Voor het eerst in zijn leven beklimt hij een windmolen. “Echt leuk, maar ook wel een beetje spannend…”  Lees meer.”
Hermen Banis
Dronten

“Er staan al veel windmolens in Flevoland”

“Maar, zo weet Els van den Dries, niet iedereen die een windmolen op zijn of haar grond wilde, kreeg die kans in het verleden. Zijzelf – mede-eigenaar van een biologisch akker- en tuinbouwbedrijf in Dronten – is daar een voorbeeld van. “Dat is dan zoals het ging”, zegt ze nuchter. Lees meer.
Els van den Dries
Dronten

“Windmolens en Flevoland, die horen bij elkaar””

“In de auto op weg naar een windmolen bij Biddinghuizen zei Stijn Regelink (12) dat al tegen zijn vader. “Het voegt wel iets toe aan het landschap, iets typisch”, zegt Stijn als hij aan de voet van de windmolen staat. Lees meer.
Stijn Regelink
Dronten