Werken aan een nieuwe toekomst met windenergie

Produceren van groene energie is onderdeel van de klimaatdoelstellingen voor Nederland. In het Regioplan Windenergie kiest de overheid in Flevoland voor clustering van windturbines in grootschalige projecten. Windplan Groen zorgt voor de invulling hiervan in het oostelijk deel van Flevoland. Windkoepel Groen is de initiatiefnemer van dit plan.

Meer informatie over het Windplan

Meer nieuws

Een project van nationaal belang

Windplan Groen wordt ontwikkeld door de gezamenlijke inspanning van initiatiefnemers, overheden en belangrijke partners. Uitgangssituatie is vastgelegd in Regioplan Windenergie dat in 2016 door de regionale overheden is vastgesteld. Omdat het plan groter is dan 100 MW is het een RCR-project en is het ministerie van Economische Zaken (samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu) bevoegd gezag.

Alles over de procedure

Procedure