Participatie

De omgeving profiteert mee

De omgeving kan op meerdere manieren profijt hebben van de windturbines van Windplan Groen:
* Participatie met investering (voor inwoners uit de regio)
* Project Windshare (voor inwoners en ondernemers uit het buitengebied)
* Jaarlijks verdelen van de Gebieds Gebonden Bijdrage (vanaf 2024)

Financiële participatie
Inwoners van Flevoland kunnen financieel participeren in Windplan Groen. We kiezen er bewust voor die mogelijkheid te beperken tot Flevoland en de financiële participatie niet open te stellen voor mensen uit andere delen van het land.
Financieel meedoen kan in de ontwikkelfase en in de exploitatie.

  • initiatiefnemers die mede-eigenaar zijn van een windpark, waaronder ook de bestaande lijnen die gesaneerd moeten worden, participeren risicodragend vanaf het begin
  • andere bewoners en ondernemers in het buitengebied van projectgebied Oost kunnen risicodragend participeren in de ontwikkelingen via vereniging Windshare
  • alle overige inwoners van betrokken gemeenten kunnen participeren in de exploitatiefase van de parken.

Windshare
De vereniging Windshare ging als eerste van start. De voorlopig laatste inschrijvingsronde van Windshare is zeer succesvol verlopen. Door deze en eerdere inschrijvingsrondes investeren veel inwoners en ondernemers uit het buitengebied van het projectgebied volwaardig mee in Windplan Groen. De leden zijn aandeelhouder en mede-ondernemer van de nieuwe windturbines.
Windshare is opgericht om inwoners en ondernemers uit het buitengebied van Oostelijk Flevoland die geen initiatiefnemer zijn van Windplan Groen alsnog de kans te bieden erin mee te investeren.

Participatie omwonenden
In de voorwaarden voor de bouw van de windturbines van Windplan Groen is opgenomen dat omwonenden mogen participeren in 2,5% van de totale investering. Dat bedrag lenen de initiatiefnemers dus niet van de banken maar van omwonenden die daar een rentevergoeding voor krijgen. Bij een totale geraamde investering van 500 miljoen euro kan de omgeving dus voor circa 12,5 miljoen participeren.
Zo’n participatieregeling moet voldoen aan diverse wettelijke vereisten, inclusief een prospectus. Die prospectus met uitleg over de regeling verschijnt later dit jaar. De uitgifte van de obligaties zelf zal dan in 2023 plaatsvinden.

Gebiedsgebonden Bijdrage (GGB)
Bij de bouw van windturbines is het gebruikelijk dat initiatiefnemers jaarlijks een bedrag storten in een gebiedsfonds. Dat bedrag is berekend aan de hand van het opgesteld vermogen.
Hoewel de diverse windparken van Windplan Groen nog niet allemaal definitieve keuzes hebben gemaakt over de types windturbines, is al wel berekend waar die zogeheten Gebieds Gebonden Bijdrage (GGB) in oostelijk Flevoland op uit komt. Vanaf 2024 komt naar schatting 450.000 euro beschikbaar. Een jaar eerder start al de bijdrage van Windplanblauw (ongeveer € 300.000 per jaar). De looptijd is gelijk aan de exploitatieduur van de turbines, naar verwachting ongeveer 25 jaar.