Meedoen

De omgeving profiteert mee
De omgeving kan op meerdere manieren profijt hebben van de windturbines van Windplan Groen:
* Project Windshare (voor inwoners en ondernemers uit het buitengebied)
* Participatie met investering (voor inwoners uit de regio)
* Jaarlijks verdelen van de Gebieds Gebonden Bijdrage (vanaf 2024)