Er zijn verschillende vormen van participatie in Windplan Groen. Afhankelijk van de doelstellingen is participatie ondergebracht in verschillende stichtingen, die zelfstandig zorg dragen voor een goede uitvoering van het beleid. De parken, verenigd in Windkoepel Groen, dragen jaarlijks naar rato van hun belang, bij aan de financiering van de verschillende stichtingen.

De stichtingen zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beleid waarbij de kaders voor besteding van de gelden richtinggevend zijn en ook regelmatig worden geëvalueerd om aan te blijven sluiten bij ontwikkelingen in de samenleving.