Doelstelling

Ondersteuning bieden aan kwetsbare personen in de gemeenten Dronten en Lelystad, die een steuntje in de rug nodig hebben om hun leven op de rails te houden en waarvoor overheidsregelingen soms niet van toepassing zijn of niet toereikend blijken.

Werkwijze

Samenwerking met maatschappelijke organisaties werkzaam in het sociale domein van de gemeenten Dronten en Lelystad, die personen in de doelgroep helpen door ondersteuning en/of begeleiding.  Bij de start wordt deze samenwerking ingevuld door IDO-Lelystad en Burgers in de Knel in Dronten.

IDO: website: www.ido-lelystad.nl

Burgers in de Knel: website: www.burgersindeknel.nl

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:  

Voorzitter:                       dhr. H.C.E.H. Ceelaert  

Secretaris:                       dhr. H. Noome  

Penningmeester:          dhr. W.A.J. Luijkx  

Het Bestuur is onbezoldigd  

Het bestuur kan ondersteund worden door een adviseur die bekend is met het maatschappelijk veld in het sociale domein van de gemeenten Lelystad en Dronten. 

Organisatie

Stichting opgericht op 3 augustus 2022

ANBI-beschikking: toegekend per 3 oktober 2023

Kamer van Koophandel: 87186969 

Fiscaal nummer (RSIN): 864229045 

Contactgegevens

Email: secretariaat@windkoepelgroen.nl

Adres: De Morinel 35, 8251HT in Dronten

Informatie overig

Beleidsplan 2024

Jaarrekening 2023

Jaarverslag: over 2022-2023 wordt een jaarverslag met financieel overzicht gepubliceerd

Statuten zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel