Wat hoor je van de windturbines?

Windturbines produceren geluid door het ronddraaien van de wieken. Dichtbij een windturbine hoor je het zoeven van de wiek door de lucht. Bij meer wind bewegen de rotorbladen sneller en maakt de windturbine meer geluid. Het is vaak zo dat bij hardere wind het omgevingsgeluid – ruisen van de wind om het huis, bladeren in bomen – dusdanig hard is dat dit het geluid van een windturbine overstemt. Als het zacht waait, draait de windturbine zachtjes of staat deze stil en maakt daardoor geen of weinig geluid. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de beperking van geluidhinder door windturbines. Dit is bereikt door betere geluidsisolatie, verlaging van het toerental en een verbeterd ontwerp van de rotorbladen.

Grotere windturbines maken niet meer geluid dan kleinere. De trend is juist dat de grotere windturbines stiller worden. Fabrikanten van windturbines blijven zoeken naar manieren om het geluid van de windturbines te verlagen.

Daarnaast blijft de geluidsnorm hetzelfde, ongeacht het aantal of formaat van de windturbines: de geluidsbelasting op de gevel van woningen van derden mag niet meer dan Lden 47 dB zijn. Daaraan moeten de windturbines voldoen.

Grotere windturbines zijn mogelijk wel vaker te horen. Zij vangen namelijk eerder en meer wind doordat de wieken langer zijn en deze zich hoger in de lucht bevinden. Daardoor draaien zij eerder ook bij lagere windsnelheden dan kleinere windturbines. Maar daarmee wordt rekening gehouden in de berekeningen voor de geluidsnorm.

Hoewel over het algemeen uit onderzoek en praktijkervaringen blijkt dat veruit de meeste omwonenden van windparken weinig tot geen geluidshinder ervaren omdat zij op voldoende afstand wonen, hoeft dat niet af te doen aan de zorgen die mensen hierover kunnen hebben. Het ervaren van geluid blijft ook altijd een persoonlijke beleving. Wel zijn er op basis van onderzoek naar geluidshinder regels opgesteld die bepalen hoeveel geluid windturbines op de gevels van woningen van derden mogen veroorzaken. De geluidsnormen zijn 47 dB (A) Lden en 41 dB(A) Lnight en zijn wettelijk vastgelegd in het Activiteitenbesluit.

Deze normen zijn ingesteld om onacceptabele hinder te voorkomen. Om te kunnen voldoen aan de geluidsnormen kan als vuistregel worden gehanteerd dat er circa 400 meter afstand moet zijn tussen de windturbines en woningen. Dit is geen wettelijk verplichte minimumafstand, maar in de praktijk blijkt vaak deze afstand nodig. In Windplan Groen staan de dichtstbijzijnde windturbines op circa 800 á 900 meter van de woningen aan de rand van Biddinghuizen en Ketelhaven. Windplan Groen voldoet ruimschoots aan deze normen. Ook in het MER-onderzoek is hier uitvoerig naar gekeken met als conclusie dat de geluidshinder door de windturbines voor omwonenden aanvaardvaar en naar alle waarschijnlijkheid zeer beperkt zal zijn.

Meer hierover kunt u ook lezen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.