Wat is de rol van het Milieueffectrapport?

Het milieueffectrapport (MER) brengt de effecten van het windpark op de omgeving in beeld en speelt een belangrijke rol bij de besluitvorming over het windpark. Er wordt frequent naar verwezen in het inpassingsplan en de vergunningen. U kunt het MER hier vinden.