Veroorzaken windturbines gezondheidsklachten i.v.m. fijnstof?

Er wordt beweerd dat de turbulentie, die de wieken van windturbines veroorzaken, fijnstof doet opwaaien en langer in de lucht houdt. Hiervoor ontbreekt echter het wetenschappelijke bewijs. Feit blijft dat schone energie zoals windenergie minder vervuilend is dan fossiele brandstoffen.