Hoeveel produceert een windturbine op land?

Hoeveel elektriciteit een windturbine kan leveren, hangt vooral af van de hoogte van de turbine en de grootte van de wieken (de rotorbladen). In windrijke gebieden levert een windturbine de meeste elektriciteit, bijvoorbeeld aan de kust of op de Noordzee. Verder het binnenland in levert diezelfde turbine iets minder elektriciteit omdat het in het binnenland iets minder vaak en hard waait. Het is overigens nog altijd genoeg om veel elektriciteit op te wekken.

Vooral de ashoogte en rotordiameter (lengte van de wieken) bepalen de opbrengst van de windturbines. Als stelregel geldt dat als de wieken twee keer zo lang worden, een windmolen vier keer zoveel opwekt.

De verwachting is dat de windturbines van Windplan Groen samen per jaar circa 1,9 miljard kilowattuur (kWh) per jaar opwekken. Dat is evenveel elektriciteit als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt.