Hoe zit het met stikstof?

Tijdens de bouw van de windturbines wordt er een geringe hoeveelheid stikstof uitgestoten, maar de windturbines zullen vervolgens een forse bijdrage leveren aan het verminderen van de stikstofuitstoot in Nederland.

Tijdens de twee jarige bouw van de nieuwe windturbines van Windplan Groen wordt er door bouwverkeer en bouwwerkzaamheden circa 3400 kilo stikstof per jaar uitgestoten. Tijdens de exploitatieperiode van minimaal 25-jaar wordt met de turbines jaarlijks meer dan 740.000 kilo stikstof bespaard. Dat betekent dat over 25 jaar vele malen meer stikstofuitstoot wordt voorkomen dan tijdens de bouw wordt uitgestoten. Meer daarover leest u ook in dit nieuwsbericht.

Om de uitstoot van stikstof tijdens de bouw te neutraliseren, is in overleg met de overheden en twee ondernemers overeenstemming bereikt over het intrekken van de vergunningen en het veranderen van het bestemmingsplan voor de intensieve veehouderijen. De stikstofuitstoot die hiermee wordt weggenomen, saldeert ruimschoots de uitstoot die ontstaat tijdens de bouw van de windturbines. Dit is juridisch geborgd en een solide oplossing voor de uitdaging die was ontstaan nadat de PAS door de Raad van State ongeldig was verklaard.