Hoe werkt subsidie op duurzame energie?

De kostprijs van windenergie is op dit moment hoger dan de prijs die ervoor wordt betaald op de energiemarkt. De overheid stelt subsidie beschikbaar om dit verschil te overbruggen. Een subsidie op basis van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) vult het verschil aan; voor een maximaal aantal kWh en een periode van maximaal 15 jaar.

Windturbines op land zijn een van de efficiëntste vormen van duurzame energie en hebben als gevolg daarvan het minst subsidie nodig.
Elk jaar bekijkt de overheid opnieuw hoe hoog de subsidie moet zijn en de trend is dat de subsidie steeds verder afneemt. Initiatiefnemers van duurzame energie worden zo gestimuleerd om zo efficiënt mogelijk te werken, zodat de energie tegen een zo laag mogelijke kostprijs wordt geproduceerd. Het is zelfs de wens om binnen enkele jaren de subsidie af te schaffen.

Het is overigens al meerdere malen onderzocht en aangetoond dat het subsidiëren van duurzame energie de maatschappij veel minder kost dan niets doen tegen klimaatverandering. De gevolgen van klimaatverandering en luchtvervuiling zijn groot en deze kosten zijn voor rekening van de maatschappij.