Windparken Hanze en XY Wind bouwen verder

Op veel plaatsen is de bouw van de nieuwe windturbiones al afgerond. Bij de wIndparken Hanze en XY Wien wordt ook in oktober nog volop gebouwd. Na afronding van de bouw moeten diverse aansluitingen worden gerealiseerd en volgt een periode van testen, voordat de windturbines volledig operationeel zijn.