Hoge Vaart Zuid: Afronden invoer kabels

De invoer van kabels in de funderingslocaties wordt afgerond op de locaties HVZ-1.9 en HVZ-1.10