De uitzending van het Windplan Groen Journaal gemist op dinsdag 18 april 2023?
Kijk de uitzending dan hier terug. (Of bekijk de uitzending per onderdeel).

(klik hier) Reportage over hijswerkzaamheden: de mannen van Verschoor


• Het inregelen en opleveren van nieuwe windturbines: wat gebeurt in die periode en hoe lang duurt
dat?
• Video-interview Benjamin Stobbe over levering elektriciteit via GDG


• Leveren van elektriciteit van de windturbines aan het landelijk net. Hoe lukt dat?
Jeroen van der Sloot (GDG) en Sander Wolters (TenneT) aan tafel.


• Participatie:


Interview Rolande Kempenaar over Windfondsen
Tafelgesprek Lars Kramer (Penningmeester Stichting Windfondsen Dronten) en WSm Luijkx over de windfondsen en de verdeling van het geld van de Gebieds Gebonden Bijdrage.
• Vooruitblik komende maanden.

Vragen en antwoorden
Gestelde vragen en de geformuleerde antwoorden vindt u hier.