In september en oktober 2023 is veel informatie verstrekt over de diverse participatievormen binnen Windplan Groen.

1 oktober: Publicatie Informatie Memorandum Obligatielening (Financiële participatie)
Woensdag 4 oktober, dinsdag 10 en woensdag 11 oktober: Informatiemiddag en -avonden Stichting Obligatiefonds Groen (Financiële participatie). Opgave vooraf is gewenst. Dat kan hier.

Meedoen binnen werkgebied Windplan Groen
Inwoners van het werkgebied van Windplan Groen kunnen langs diverse wegen profiteren van de aanwezigheid van de windparken. Er zijn bijvoorbeeld enkele vormen van participatie waarbij geld vanuit de windparken terugvloeit naar de gemeenschap.
Kijk hier naar de animatiefilm over de participatievormen.


Tot die participatievormen behoren:
1. Het Gebiedsfonds.
De Stichting Windfondsen Dronten zal het geld beheren dat de windparken in de gemeente Dronten jaarlijks beschikbaar stellen aan inwoners voor projecten in en rond de kernen en in het buitengebied. Uit elke dorpskern is er een vertegenwoordiger gevonden om zitting te nemen in het bestuur. 
Zodra de website van die stichting actief is vindt u die hier.
Overige informatie over de Windfondsen Dronten vindt u hier op de site van de gemeente Dronten.

2. Maatschappelijk fonds
De Stichting Windplan Groen Fonds ondersteunt mensen die om uiteenlopende redenen ‘in de knel zitten’. Meer details volgen in het najaar van 2023.

3. Obligaties
De Stichting Obligaties Windplan Groen verzorgt een obligatielening. Details over die lening worden in het najaar van 2023 bekend gemaakt. Voordien publiceert de stichting een Informatie Memorandum.
Zie www.windplangroen.nl/obligaties


U heeft interesse in participatie?

De initiatiefnemers zijn verplicht de participatie eenvoudig, eerlijk en evenwichtig in te richten. Participanten worden vooraf goed gewezen op de afspraken ten aanzien van rechten, plichten, vergoedingen en risico’s.
Heeft u interesse in participatie en wilt u tijdig op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheden, dan kunt u ons dat laten weten via info@windplangroen.nl . U kunt zich ook opgeven voor toezending van de gratis digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.