22 februari 2024

Antwoorden op vragen van informatieavonden

De twee informatie-avonden die Windplan Groen hield op 14 en 21 februari zijn goed bezocht. Inwoners van de gemeente Dronten kregen informatie over geluid, slagschaduw en verlichting, maar konden ook hun ervaringen en gevoel delen. Verdeeld over beide dagen kwamen circa honderd mensen naar de bijeenkomsten. De antwoorden op vragen die tijdens de avonden zijn gesteld, vindt u hier.

Vanuit het Windplan Groen werd benadrukt dat er voor zorgen veel aandacht is en dat meldingen die binnenkomen via het Meldformulier op de website, nauwkeurig worden bekeken. U kunt dan aangeven over welke windturbine uw melding gaat. Als hulpmiddel gebruikt u deze kaart met namen/nummers van alle windturbines.
De presentatie die beide avonden is gebruikt, vindt u hier.