28 augustus 2020

Vergunning onderstation ter inzage

Om alle duurzame elektriciteit, die wordt opgewekt door de nieuwe windturbines, op het elektriciteitsnet te krijgen, zijn veel stroomkabels nodig. Doordat het om zoveel elektriciteit gaat, is er zelfs een nieuw onderstation nodig om de capaciteit van het elektriciteitsnet uit te breiden. Samen met landelijke netbeheerder Tennet en regionale netbeheerder Liander werken we aan dit grote project. In de nieuwsbrief van 27 maart 2020 staat meer informatie over dit onderstation.

Dit station is beoogd tussen de Hoge Vaart en het Olsterpad, ten oosten van Dronten, onder de hoogspanningsmasten. De ontwerp-vergunning voor dit onderstation is inmiddels verleend en ligt zes weken ter inzage. U kunt de stukken hier vinden.
Tegelijkertijd liggen enkele uitvoeringsvergunningen die zijn verleend ter inzage. Dat zijn vergunningen die nodig zijn voor verschillende werkzaamheden tijdens de bouw, zoals tijdelijk het grondwater wegpompen in bouwputten en toestemming om elektriciteitskabels onder een spoorlijn door aan te leggen. Ook deze vergunningen kunt u via bovenstaande link bekijken.

Uitspraak Raad van State
Het is nog niet duidelijk wanneer de Raad van State (RvS) uitspraak doet over de beroepen die zijn ingesteld  tegen het definitieve Rijksinpassingsplan en de definitieve omgevingsvergunningen voor Windplan Groen. Onlangs meldde de RvS wel dat de termijn voor het doen van de uitspraak met zes weken is verlengd. We houden u hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief en website.