Publicaties

Nieuwsbrieven

 

Vastgesteld voorkeursalternatief (VKA)

Het concept-voorkeursalternatief is in september 2018 behandeld door Provinciale Staten van Flevoland en de gemeenteraden van Dronten en Lelystad. Zij hebben dit voorkeursalternatief (VKA) ongewijzigd vastgesteld.
In het VKA is aangegeven waar de nieuwe windturbines kunnen komen, wat de maximale afmetingen van de nieuwe turbines zijn en welke bestaande windturbines worden weggehaald.
Hieronder een link naar de plattegrond waarop het VKA staat aangegeven:

 

Concept-voorkeursalternatief (concept-VKA)

In het voorkeursalternatief is aangegeven waar de nieuwe windturbines kunnen komen, wat de maximale afmetingen van de nieuwe turbines zijn en welke bestaande windturbines worden weggehaald.

 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau