Windplan Groen levert na realisatie van de parken een zogeheten gebiedsgebonden bijdrage (GGB). De gedachte hierachter is dat de GGB een financiële bijdrage levert die is bestemd  voor doelen op het gebied leefbaarheid, landschap en klimaat & duurzaamheid in het projectgebied én de aanliggende woonkernen. Dit is ook één van de eisen uit het Regioplan Windenergie van de provincie en gemeenten.


Het beheer van de GGB gelden is ondergebracht in de Stichting Windfondsen. Een onafhankelijk bestuur met vertegenwoordiging van inwoners beheert de fondsen en neemt beslissingen over aangevraagde projecten. De gemeente Dronten en de windparken van Windplan Groen houden toezicht op het proces en stellen kaders en voorwaarden vast.   
De windparken van Windplan Groen storten elk jaar een deel van de opbrengst van de windenergie in het fonds van Windplan Groen. Het geld is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en leefomgeving in het projectgebied van Windplan Groen. Inwoners kunnen hiervoor met plannen komen.

Een onafhankelijk bestuur met een vertegenwoordiging van inwoners beheert straks de fondsen en neemt beslissingen over aanvragen voor projecten.

Circa € 550.000 per jaar
Windplan Groen stort (naar schatting vanaf 2024) jaarlijks ongeveer € 550.000 in het fonds. De looptijd is gelijk aan de exploitatieduur van de turbines, naar verwachting ongeveer 25 jaar. De bedragen worden bepaald op basis van de capaciteit van de turbines. Pas als de initiatiefnemers hun aanbestedingen van de windturbines hebben afgerond, wordt duidelijk om hoeveel geld het precies gaat.