Inwoners van de woonkernen binnen Windplan Groen krijgen de mogelijkheid om financieel te participeren in Windplan Groen. Daarnaast komt er een participatiebijdrage van de parken in een maatschappelijk fonds. Hieruit kunnen kwetsbare personen in de samenleving een steuntje in de rug krijgen als ze er door omstandigheden alleen niet uitkomen.

In het eerste half jaar van 2023 wordt financiële participatie verder uitgewerkt. Naar verwachting volgen in de tweede helft van 2023 nadere details.

U heeft interesse in participatie?

In alle gevallen zijn de initiatiefnemers verplicht om de participatie eenvoudig, eerlijk en evenwichtig in te richten. Participanten worden vooraf goed gewezen op de afspraken ten aanzien van rechten, plichten, vergoedingen en risico’s.
Mogelijk heeft u interesse in participatie en wilt u meer weten over de mogelijkheden. U kunt ons bereiken via info@windplangroen.nl en via onze digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen.