Inwoners van de woonkernen binnen Windplan Groen krijgen de mogelijkheid om via obligaties financieel te participeren in Windplan Groen. Daarnaast leveren de parken een bijdrage aan een maatschappelijk fonds. Over de besteding zijn afspraken gemaakt met maatschappelijke organisaties in gemeente Dronten en Lelystad. In het eerste half jaar van 2023 wordt financiële participatie verder uitgewerkt. Naar verwachting volgen in de tweede helft van 2023 nadere details.

U heeft interesse in participatie?

Mogelijk heeft u interesse in participatie (obligaties) en wilt u meer weten over de mogelijkheden. U kunt ons bereiken via info@windplangroen.nl en via onze digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen.