23 april 2024

Windplan Groen in zee met M+P voor geluidsonderzoek

Met een stevige handdruk bevestigt directielid Lucas Lambers (rechts) de geluidsopdracht aan adviseur Edwin Nieuwenhuizen van M+P.

Windplan Groen heeft geluidsspecialist M+P ingeschakeld om onderzoek te doen naar het geluid van de turbines in het projectgebied. Vandaag ging het bureau voor Windplan Groen aan de slag.

Geheel verdwijnen gaan de geluiden niet. Windmolens maken geluid en dat betekent voor een grote groep omwonenden een nieuwe realiteit in hun omgeving. Niettemin is Windplan Groen er veel aan gelegen hinder tot een minimum te beperken.

Aanleiding voor het onderzoek zijn meldingen van omwonenden. Eind maart is daarover gecommuniceerd met dit bericht. Om een totaalbeeld van de geluidsbelasting te krijgen, harmoniseren de M+P-specialisten eerst alle beschikbare data en meetgegevens van turbines en uit de omgeving. Ook worden de meldingen van omwonenden gematcht met de technische data. Waar nodig vinden aanvullende en gerichte metingen plaats. Tenslotte volgt een grondige analyse.

M+P is een gerenommeerd bureau dat zich al ruim 50 jaar bezighoudt met het ontwikkelen van oplossingen in de wereld van geluid, trillingen, lucht, gezondheid en comfort. Op basis van hun analyse zal Windplan Groen in staat zijn het maximale te doen in het beperken van de geluidshinder voor omwonenden.