19 april 2024

Randstedelijke Rekenkamer: ‘Rol provincie bij Windpark Hanze goed ingevuld’

(afbeelding Randstedelijke Rekenkamer)

De provincie Flevoland heeft haar rol bij het participatieproces bij Windpark Hanze over het algemeen goed ingevuld. Dat zegt de Randstedelijke Rekenkamer na onderzoek naar die rol. Gisteren publiceerde de Rekenkamer haar bevindingen.

Het onderzoek was het directe gevolg van een aangenomen motie van Provinciale Staten – van 29 juni 2022 – waarin Gedeputeerde Staten is opgedragen onderzoek te laten doen naar de rol van de provincie. Aanleiding daarvoor was aanhoudende onvrede bij omwonenden van Windpark Hanze over de participatie en de mogelijkheden voor financiële participatie.

De Rekenkamer concludeert nu dat de provincie haar rol bij het participatieproces bij Windpark Hanze over het algemeen goed heeft ingevuld. Tegelijkertijd constateert ze een aantal ‘tekortkomingen’. Zo heeft de provincie onvoldoende uitgelegd wat haar mogelijkheden en beperkingen zijn bij de participatie. En had de provincie zélf actiever kunnen communiceren met omwonenden.

Voor alle beschikbare documenten over het onderzoek – inclusief reactie van het college van Gedeputeerde Staten – klik hier. Voor de communicatie van Windpark Hanze over het onderzoek, klik hier.