29 maart 2024

Windplan Groen officieel in gebruik als grootste windpark op land in Nederland

Met een feestelijke bijeenkomst in het Aviodrome in Lelystad is donderdagmiddag Windplan Groen officieel in gebruik genomen. Windplan Groen is daarmee het grootste windpark (op land) in Nederland, zowel qua aantal windturbines (86) als opgesteld vermogen (515 MW). Het evenement kreeg de naam Windkracht Groen mee.


Bijna 200 genodigden woonden de bijeenkomst bij. Onder hen lokale en regionale vertegenwoordigers van de overheid. Maar ook betrokken bouwers, aannemingsbedrijven en initiatiefnemers kwamen naar het Aviodrome in Lelystad.


Voorzitter Wim Luijkx van Windkoepel Groen nam tijdens de bijeenkomst afscheid van het bestuur. Hij kreeg alle lof voor het huzarenstukje dat hij verrichtte door vierhonderd eigenaren en de initiatiefnemers van elf windparken op één lijn te krijgen en te houden. Zelf zei hij over het project|: “Windplan Groen heeft impact op de omgeving in Flevoland. Daarom hebben wij ons van meet af aan ingezet voor verbinding met de omwonenden. Wij willen een goede buur zijn, ook al weten wij dat we niet iedereen blij maken met onze turbines. Tegelijkertijd mogen wij met elkaar trots zijn op het grote volume duurzame elektriciteit dat wij hier in de polder op het elektriciteitsnet zetten.”Ook de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) was aanwezig bij de opening. “De NWEA is bijzonder trots op de initiatiefnemers, stakeholders en betrokken overheden. Samen brengen we Nederland schone, goedkope en geopolitiek verstandige energie.”
In een uitgebreider persbericht staat de NWEA stil bij Windplan Groen.