19 oktober 2023

Bouw windturbines nadert afronding

De bouw van de 86 windturbines van Windplan Groen nadert zijn afronding. Inmiddels zijn 86 turbines bouwkundig klaar (93%). Als de weersomstandigheden meewerken kan de bouw in november worden afgerond. Na voltooiing van de bouw dienen de turbines te worden aangesloten op het net en volgt een testfase. Op dit moment is 66% van de windturbines al operationeel.

(Bouwvorderingen per 31 oktober 2023)