01 oktober 2023

Informatiememorandum van obligatielening gepubliceerd

Stichting Obligaties Windplan Groen heeft het Informatiememorandum voor de obligatielening gepubliceerd. Het informatiememorandum met alle informatie en voorwaarden over de obligaties kunt u hier downloaden.

Enkele hoofdlijnen omtrent de obligatielening zijn:

 • Er worden maximaal 9.999 obligaties uitgegeven
 • Eén obligatie kost € 500
 • Deelnemen kan vanaf € 500 tot een maximum van € 50.000 per (rechts)persoon
 • De obligaties hebben een looptijd van 10 jaar en worden aan het einde van de looptijd in één keer afgelost
 • De obligaties zijn alleen verhandelbaar binnen de kring van obligatiehouders
 • De vaste rente van 6% wordt jaarlijks uitgekeerd
 • Er worden geen kosten in rekening gebracht
 • De obligaties zullen gelijkwaardig verdeeld worden over alle deelnemers
 • De toekenning van de obligaties zal door het bestuur van Stichting Obligaties Windplan Groen worden gedaan.

  Details over de procedure en de informatie-avonden vindt u op www.windplangroen.nl/obligaties