29 september 2023

Eerste stappen gezet om rode obstakelverlichting uit te schakelen

De rode zogeheten obstakelverlichting op de 86 nieuwe windturbines van Windplan Groen, verdwijnt op termijn vrijwel geheel uit het nachtbeeld. Windplan Groen heeft een aanvraag gedaan om een zogeheten naderingsdetectie-systeem te testen, waardoor verlichting alleen aangaat als er daadwerkelijk laag vliegverkeer in de buurt is. Inmiddels is door alle parken besloten tot aanschaf van de benodigde extra apparatuur.  

De turbineverlichting is tot op heden een landelijke verplichting vanuit de Inspectie Luchtvaart en Transport (ILT). De verlichting dient om vliegverkeer te waarschuwen voor de hoge obstakels. In de praktijk is er vooral ’s nachts echter vrijwel nooit sprake van laagvliegende vliegtuigen.
Reeds langer was het toegestaan lampen te gebruiken die vastbrandend waren en die tot 10% sterkte konden dimmen indien weersomstandigheden daar aanleiding voor geven.
Windkoepel Groen heeft vanaf 2018 aangedrongen op herziening van de verplichting altijd verlichting aan te hebben en heeft meegepraat in de werkgroep die onder aansturing van de provincie het onderzoek heeft laten doen naar de mogelijkheden. De andere windparken in Flevoland sloten zich hier bij aan en ook ILT is vanaf het begin betrokken bij de vervolgstappen. ILT heeft actief meegewerkt  aan het opstellen van nieuwe criteria, die allereerst de veiligheid in het luchtruim ondersteunen, maar die ook de mogelijkheid bieden gericht verlichting te gebruiken met name van de rode lampen.

Afgelopen jaar zijn elders in het land proeven uitgevoerd met de zogeheten naderingsdetectie. Sensoren ‘zien’ daarmee naderend vliegverkeer en zorgen tijdig dat de obstakelverlichting alsnog brandt. Omdat die techniek al geruime tijd geleden in gang is gezet, kon bij de bouw van de 86 windturbines van Windplan Groen al rekening worden gehouden met eventuele invoering van het systeem. Nu ILT een positieve grondhouding heeft om het systeem toe te passen , hebben de windparken van Windplan Groen besloten tot aanschaf van het systeem.

Volgens planning is het hele systeem bij de parken van Windplan Groen eind 2023 volledig geïnstalleerd. Daarna volgt een uitgebreide testperiode samen met ILT om zekerheid te krijgen dat alles werkt zoals afgesproken. Er mogen dan dus geen storingen optreden die leiden tot verminderde veiligheid in het luchtruim. Pas als de testen volledig zijn afgerond met goede resultaten kan ILT toestemming geven voor toepassing. ILT onderschrijft ook het belang, maar het detectiesysteem moet het gehele testproces doorlopen en dat kan afhankelijk van mogelijk noodzakelijke aanpassingen in techniek of software toch nog behoorlijk lang duren. We kunnen dan ook geen toezegging doen wanneer een en ander definitief gerealiseerd is om geen verwachtingen te wekken die in de praktijk niet haalbaar blijken.