27 september 2023

Hoofdlijnen Obligatielening bekend: details in Informatie Memorandum en tijdens bijeenkomsten

Alleen inwoners van Dronten en Lelystad kunnen meedoen aan de obligatielening die Stichting Obligaties Windplan Groen uitschrijft. De lening duurt 10 jaar en het rentepercentage bedraagt 6 procent. Dat zijn enkele hoofdlijnen van de obligatielening zoals ze dinsdagavond zijn gemeld in het Windplan Groen Journaal. Op 1 oktober publiceert de Stichting Obligaties Windplan Groen het uitgebreide Informatie Memorandum via de eigen website.
Tijdens informatiebijeenkomsten in Lelystad (10 oktober) en Dronten (11 oktober) geven experts nadere toelichting en kunnen belangstellenden vragen stellen.
Meer hoofdlijnen staan n u al op www.windplangroen.nl/obligaties
Over de participatie van omwonenden en inwoners van Dronten/Lelystad is een toelichting gemaakt in de vorm van een animatiefilm.