03 augustus 2023

GE werkt komende maanden aan bouw voor Windplan Groen

Windturbinebouwer General Electric (GE) bouwt de komende tijd verder aan haar deel van Windplan Groen. Van de in totaal 86 geplande windturbines zal GE 26 windturbines installeren. Naar verwachting gaan deze werkzaamheden tot eind 2023 duren en daarbij kan wat overlast ontstaan.

De werkzaamheden worden zoveel mogelijk overdag uitgevoerd, maar kunnen door de weersomstandigheden incidenteel ook op de zondag en in de nacht plaatsvinden. Bij de installatie van windturbines wordt geluid geproduceerd door materieel (hijskranen en gereedschap om componenten met elkaar te verbinden), maar uit eerder gerealiseerde projecten blijkt dat de overlast als beperkt wordt ervaren. 

Omdat bij de installatie met materieel wordt gewerkt dat voldoet aan de nieuwste stand der techniek, is het niet mogelijk om bij de bron nog meer geluid reducerende maatregelen te treffen. Indien omwonenden overlast ervaren van onze werkzaamheden, wordt geadviseerd om de ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten te houden. Mocht u tijdens onze werkzaamheden geluidsoverlast ervaren, kunt u contact opnemen met Elzo Springer, omgevingsmanager Windplan Groen. Hij is te bereiken via 0631974527. Meldingen kunnen ook worden gedaan via het meldformulier op de website van Windplan Groen www.windplangroen.nl/melding/