24 juli 2023

Broedgeval van Grauwe Kiekendieven in pas gebouwd windpark Windplan Groen

Een van de voorwaarden uit de verleende vergunning voor de bouw van turbines voor Windplan Groen is een stilstandvoorziening als Grauwe Kiekendieven binnen een straal van 500 meter van een windturbine een broedpoging doen. Meteen in dit eerste jaar was het raak. In heel Flevoland broeden dit jaar slechts twee paar Grauwe Kiekendieven; eentje had uitgerekend één van de nieuwe windparken als broedlocatie uitgekozen. Hierdoor is direct het protocol in werking gesteld: stilstand van de windturbine overdag bij specifieke weersomstandigheden.
Uit het nest zijn drie jongen groot geworden. De jonge vogels zijn onlangs geringd door het Kenniscentrum Akkervogels en zijn nu druk doende met vliegoefeningen en het luchtruim te verkennen.

foto: Raymon Melchers ©


Vanaf nu wordt gevolgd wanneer de jonge vogels en hun ouders uit het gebied vertrekken en de stilstandsvoorziening kan worden stopgezet.
Behalve stilstand van een windturbine is er op de grond bescherming aangebracht om te voorkomen dat grondpredatoren deze zeldzame vogels kunnen bereiken. Samen met vrijwilligers en met medewerking van boeren voert Kenniscentrum Akkervogels al vele jaren deze bescherming uit, ondersteund met subsidie van Provincie Flevoland.

foto’s: Rob Dekker ©

De Grauwe Kiekendief is in Nederland een zeer schaarse (op de grond broedende) roofvogel van akkerbouwgebieden. Dat  gebeurt voornamelijk in Groningen, maar jaarlijks ook één of enkele paren in Flevoland. De stilstandvoorziening gaat gepaard met een monitoring die na drie jaar zal worden geëvalueerd.
Het is verheugend dat deze broedpoging tot nu toe succesvol is verlopen. De Grauwe Kiekendief trekt vanaf eind augustus tot eind september weer naar haar overwinteringsgebied in Afrika. Eind april komen de vogels terug. Vaak keren ze weer terug naar hetzelfde gebied waar ze in het voorgaande jaar succesvol hebben gebroed.