20 juli 2023

Bouw Olsterwind afgerond

De bouw van acht nieuwe windturbines voor windpark Olsterwind is donderdag 20 juli bouwkundig afgerond. Toen werd het laatste rotorblad gemonteerd aan de achtste Nordex-turbine. Zoals bij alle nieuwgebouwde windturbines moeten nu aansluitingen worden aangelegd waarna een testperiode volgt. Pas als die -doorgaans na enkele weken- is afgerond volgt volledige ingebruikname.
Olsterwind is één van de elf windparken binnen Windplan Groen dat in totaal 86 windturbines omvat.