07 juli 2023

Bouw over de helft

De bouw van 86 windturbines voor de elf windparken binnen Windplan Groen vordert. De helft van dat aantal is inmiddels gereed en de meesten leveren al elektriciteit. De voorbereidende werkzaamheden, zoals de bouw van funderingen, is overal afgerond.