12 april 2023

Uitzending Windplan Groen Journaal op dinsdag 18 april: stel uw vragen

Het eerstvolgende Windplan Groen Journaal wordt op 18 april uitgezonden. De presentatie is in handen van Tineke Stuifzand. Kijkers kunnen die uitzending Live volgen en ook (via een chatfunctie) vragen stellen. Vooraf vragen indien kan ook via: info@windplangroen.nl

In deze uitzending wordt onder meer stil gestaan bij de bouwvorderingen, het inregelen van nieuwe windturbines en de manier waarop omwonenden meldingen kunnen doen over geluid, slagschaduw of obstakelverlichting.

Participatie
Ook komt het onderwerp Participatie aan bod. In de uitzending van 18 april gaat het dan vooral over de Gebieds Gebonden Bijdrage en de verdeling via Windfondsen.
Over financiële participatie door bewoners van het werkgebied van Windplan Groen volgt na de zomervakantie een speciale uitzending van het Windplan Groen Journaal. De regels rond die participatievorm worden dezer dagen nog verder uitgewerkt maar zijn naar verwachting na de vakanties afgerond.

Aanmelden
Om het Windplan Groen Journaal te kunnen volgen, moet u zich vooraf opgeven via deze link
Na aanmelding krijgt u een bevestigings-email. U wordt dan twee keer herinnerd aan de uitzending: één dag voor aanvang en vier uur voor de start.