08 april 2023

Bouw windturbines vordert bij meerdere windparken

Bij meerdere windparken van Windplan Groen zijn de afgelopen week vorderingen zichtbaar. Bij windpark Olsterwind is de bouw van de eerste windturbine afgerond. Het aansluiten en inregelen zal nog enkele weken duren. Ook bij Flevo Ventum werden rotorbladen aan de turbines gemonteerd, bij Kubbeweg vordert de bouw en bij windpark Hanze staat de eerste toren van betondelen tot op bijna honderd meter hoogte overeind. (foto’s: Klaas Eissens)

Montage van een rotorblad bij windpark Flevo Ventum.
Bij windpark Hanze plaatst de kraan een laatste ring op het torendeel.
Montage van een tweede rotorblad bij windpark Kubbeweg
Montage van het gondelhuis bij de eerste windturbine van windpark Olsterwind.
Het Gesloten Distributiesysteem Groen (voorgrond) en het onderstation van TenneT met op de achtergrond de windturbines van Flevo Ventum.