18 maart 2023

Fundaties naderen afronding

De bouw van de 86 windturbines binnen Windplan Groen vordert voorspoedig. Alle wegen en kabels zijn aangelegd. En 88% van de fundaties is inmiddels gereed.
Van de 86 windturbines is de bouw van 28% afgerond en van de totaal voorziene elektriciteitsproductie is nu 18% gerealiseerd.
De cijfers rond de bouwvorderingen kunt u zien op de pagina Planning van deze website.