06 maart 2023

Uitleg aan brandweer Biddinghuizen bij windturbine

Twaalf leden van het vrijwilligerskorps van de brandweer Biddinghuizen bezochten een windturbinelocatie van windpark Kubbe. Deskundigen van Windplan Groen en bouwer Vestas gaven de brandweerlieden een toelichting op de windturbines en eventuele calamiteiten.
Bij windpark Ansjovistocht volgde uitleg over het inkoopstation. Daarnaast is het Gesloten Distributiesysteem Groen (GDG) aan het Olsterpad besproken. Daar komt de elektriciteit binnen van acht windparken. Via het transformatorstation gaat die stroom dan naar het onderstation van TenneT/Liander om aan het landelijk elektriciteitsnet te worden geleverd.