27 februari 2023

Update voortgang bouw

De voorbereidende werkzaamheden zijn vrijwel afgerond, de eerste windmolens zijn bouwkundig gereed en er wordt inmiddels elektriciteit aan het net geleverd. In het schema ziet u de percentages van de bouwvorderingen.