10 februari 2023

Bouw 17 windturbines afgerond

De bouw van 17 (van de 86) windturbines binnen Windplan Groen is bouwkundig afgerond. Enkele windmolens leveren al elektriciteit, bij anderen is nog sprake van technische afronding.
De komende tijd zijn de bouwvorderingen onder meer zichtbaar via een illustratie op de pagina Planning. Die illustratie toont de 86 locaties voor windturbines, en de inmiddels gerealiseerde turbines.