07 februari 2023

Succesvolle opstart van GDS Groen met eerste stroom van Windplan Groen

Drie nieuwe windturbines van Windpark XY Wind, onderdeel van Windplan Groen, leveren als eerste groen geproduceerde elektriciteit via het nieuwe Gesloten Distributie Systeem Groen (GDG). De eerstvolgende parken die worden aangesloten zijn FlevoVentum en het zonnepark van Flevoland Duurzame Energie op Flevonice. Na afronding van de bouw van  nieuwe windturbines volgen later dit jaar en in 2024 nog zes windparken van Windplan Groen.

Het GDG aan het Olsterpad in Dronten bestaat uit een transformatorstation en 46 kilometer bekabeling. Via die kabels en het transformatorstation wordt opgewekte elektriciteit geschikt gemaakt voor levering aan TenneT-Liander die zorgt voor transport naar het landelijk elektriciteitsnet.

Storing

De ingebruikname van het GDG liep enkele maanden vertraging op door de grote stroomstoring in Flevoland van september 2022. TenneT heeft een voorziening aangebracht waardoor GDS Groen per 1 februari in gebruik kon worden genomen.
“Het hele traject is toch wel iets waar we in Flevoland trots op mogen zijn. En na de storing van september is door TenneT Liander zeer constructief gewerkt aan een oplossing zodat wij windparken en zonnepark konden aansluiten. Daar zijn we uiteraard erg blij mee”, aldus Jeroen van der Sloot, Projectmanager Realisatie.

Meer details over het Gesloten Distributie Systeem Groen (GDG) vindt u op: www.windplangroen.nl/gesloten-distributie-systeem-gds-groen/