01 februari 2023

Demontage en afvoer windturbines Hondtocht Zuid en Oldebroekertocht

Het verwijderen van de bestaande windturbines van Hondtocht Zuid en Oldebroekertocht is in volle
gang. De eerste turbine van Hondtocht Zuid is weg, net als meerdere van Oldebroekertocht.
Eerst worden alle exemplaren van Oldebroekertocht verwijderd en daarna de resterende van
Hondtocht Zuid. Inmiddels is ook gestart met het slopen van de bestaande funderingen. Het in
stukken breken van dit beton kan enige geluidshinder geven.
Lees meer details in het Bouwnieuws.