01 november 2022

Informatie-avonden afgerond in Dronten

De serie van drie informatie-avonden over geluid, slagschaduw en obstakelverlichting, is dinsdag 1 november afgesloten in het Open Hof in Dronten. Bewoners van de kernen Ketelhaven en Dronten kregen daar uitleg over de regelgeving rond windmolens. Ook werd aandacht besteed aan de mogelijkheid om meldingen te doen rond geluid, slagschaduw en obstakelverlichting.
Tijdens de avonden werd een toelichting gegeven aan de hand van een presentatie. Die presentatie vindt u hier.