23 september 2022

Informatie-avonden Geluid, Slagschaduw en Obstakelverlichting

De komende weken houdt Windplan Groen drie informatie-avonden over Geluid, Slagschaduw en Obstakelverlichting.
De eerste informatieavond werd 22 september gehouden voor omwonenden van het buitengebied.
De andere avonden zijn:
* 27 oktober (woonkernen Biddinghuizen en Dronten): 19.30 uur, De Binding / Educatief Centrum in Biddinghuizen
* 1 november (Ketelhaven): 19.30 uur, Open Hof

Beeld van de eerste informatie-avond in het Educatief Centrum in Biddinghuizen.


Tijdens de informatieavond lichten we toe wat u kunt verwachten aan geluid en slagschaduw. Dat geldt ook voor de zogeheten obstakelverlichting, de lampen op de windmolens.
Lees ook het Bouwnieuws voor omwonenden over de Informatie-avonden