15 juni 2022

Windplan Groen Journaal belicht historie en toekomst windparken

Het Windplan Groen Journaal van 15 juni bevatte uitleg over de totstandkoming van het windplan, gemaakte keuzes en de toekomst.
In de studio belichtten adviseur Allard van der Steege en Windkoepel-bestuursvoorzitter Wim Luijkx de stappen die de afgelopen jaren zijn gemaakt om tot het plan te komen. De samenwerking van elf windparken en de keuzes die nodig waren komen aan bod.
Paula de Winter (windpark Meeuwentocht) schetste hoe dat windpark er voor koos geen nieuwbouw te plegen maar het windpark in 2029 te demonteren en nu al te participeren in vier andere parken. En Huubert Ceelart ging in op de participatievorm voor omwonenden die vorm kreeg in Windshare.
Het Windplan Groen Journaal is te zien op het YouTube-kanaal door hier te klikken
De presentatie is in handen van Peter Bentum.