10 mei 2022

Gemeente start werving bestuur Stichting Windfondsen

Belangstellenden die willen meebeslissen over het geld van de Windfondsen Dronten, kunnen zich aanmelden voor een bestuursfunctie. De gemeente is de werving van die bestuursleden gestart. “We streven naar een bestuur dat is
samengesteld uit inwoners uit elke dorpskern en Ketelhaven. Daarnaast streven we naar diversiteit voor wat betreft leeftijd, gender en achtergrond”,  wordt gemeld bij de werving.

Meer informatie vindt u:
* in de wervingsposter van de stichting Windfondsen
* op deze pagina van de website van de gemeente Dronten.